administratiekantoor bolsenbroek zevenaar

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN voor het voeren van uw ADMINISTRATIE

Administratie

U bent wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze 7 jaar te bewaren.

Gegevens over onroerend zaken moet u 10 jaar bewaren. Deze verplichting geld ook als u uw bedrijf binnen de genoemde periode beëindigd.


Wat moet u bewaren

U moet zowel de papieren als digitale versie van uw administratie bewaren. De administratie vormt de basis van uw belastingaangiften..

Een aantal onderdelen zijn verplicht zoals:

 • • kasadministratie
 • • kassabonnen
 • • bankafschriften
 • • contracten
 • • correspondentie
 • • facturen

U mag uw papieren administratie digitaal opslaan. Neem voor meer informatie en advies contact op met uw belastingkantoor of de Belastingdienst. In de brochure 'Bewaren en bewijzen' van ECP staan eisen en aanbevelingen voor de opslag van (digitale) gegevens en de bewijskracht ervan.


Bedrijfscorrespondentie

Op uitgaande post moet uw handelsnaam en handelsregisternummer (KvK-nummer) vermelden. Dit geldt ook voor:

 • • Brieven
 • • E-mail
 • • Faxberichten
 • • Orders
 • • Offertes
 • • Facturen
 • • En wat vaak wordt vergeten Website

Deze verplichting geldt niet voor reclame-uitingen.


Facturen

Uw facturen (rekeningen) moeten aan meer wettelijke verplichtingen voldoen. U moet op alle facturen een aantal basisgegevens vermelden zoals btw-nummer, het btw-bedrag en de factuurdatum.

Is het bedrag van de factuur niet hoger dan € 100,-- (incl. BTW) of stuurt u een factuur die de oorspronkelijke factuur wijzigt, dan mag u een vereenvoudigde factuur sturen.

De facturen moet u opeenvolgend nummeren. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, moet u herstellen. Uw afnemer heeft anders geen recht op aftrek van btw. Hoe lang moet u facturen bewaren?

Facturen over onroerende goederen bewaart u 10 jaar. Andere facturen bewaart u 7 jaar. U mag facturen en bonnetjes scannen en digitaal bewaren. Het moet dan wel een juiste en volledige weergave van het origineel zijn.

Wanneer verjaart een factuur? Het is mogelijk dat u pas na lange tijd een factuur verstuurt aan een ander bedrijf. Is uw factuur niet ouder dan 5 jaar? Dan moet uw klant betalen. Na 5 jaar verjaart de factuur. Bij verkoop aan consumenten verjaart uw factuur na 2 jaar.


Hoe factureert u digitaal?

Digitale facturen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als papieren facturen. Digitale facturen bewaart u als digitaal bericht. Via Digipoort kunt u uw facturen voor de Rijksoverheid digitaal versturen. Digipoort is de elektronische brievenbus van de Rijksoverheid. Hiervoor kunt u bij Logius een aansluitkit downloaden. Meer informatie over e-factureren vindt u op E-factureren.info.

Webdesign en realisatie door: i'm Storm - Internet, media & reclame